0212 275 82 82 0224 251 85 85 info@islempatent.com

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi

Bu standard elektronik ticaret ile ilgili olanlar dâhil olmak üzere, ticari veya ticari olmayan faaliyetlerin bütün tipleri için etkili ve verimli şikâyetleri ele alma prosesinin tasarımlanması ve uygulanması için kılavuzluk bilgilerini sağlar. Bu standart dan kuruluşun, müşterilerinin, şikâyet sahiplerinin ve diğer ilgili tarafların yararlanması amaçlanmıştır.

Şikâyetler ele alınması yoluyla elde edilen bilgi, ürünler ve proseslerde iyileştirmeyi sağlayabilir ve şikâyetler uygun bir şekilde ele alındığında, kuruluşun büyüklüğüne, mahalline ve sektörüne bakılmaksızın kuruluşun itibarını arttırabilir. Dünya piyasasında şikâyetlerin tutarlı bir şekilde ele alındığı güvenini verdiğinden dolayı bu standardın değeri daha fazla açığa çıkar.
ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi ISO (International Organization for Standardization) tarafından 2004 yılında şikâyetlerin ele alınması ve yönetilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

Şikâyet; “Bir kuruluşa, ürünleri veya şikâyetleri ele alma prosesleri ile ilgili yapılan memnuniyetsizlik ifadesidir. Burada doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veya çözüm beklenir. (TS ISO 10002 – 3.2)”. İyi işleyen bir şikâyet yönetimi sistemi ile kuruluş, müşteri şikâyetlerini kusursuz bir şekilde ele alır ve müşteri memnuniyetsizliklerini kolayca memnuniyete çevirir.

ISO 10002, sektör ve büyüklük fark etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ne entegre edilebilir.

 

ISO 10002 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemlerini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır.

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemini belgelendirir. Böylece kuruluş iso 10002 belgesi nin kullanım haklarına sahip olur Kuruluşun Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar.

Kuruluşun Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu iso 1002 belgesi ni geri alabilir.

 

ISO 10002 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 10002 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır.ISO 10002 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 10002 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 10002 sistemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 10002 Belgesinin Süresi Var mıdır?

Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 10002 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

 

ISO 10002 Belgesi Neden Alınır?

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi;

 • Şikâyetçiye açık ve sorumlu bir şikâyetleri ele alma prosesine erişme imkânını sağlayabilir.
 • Kuruluşun, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini arttırabilir,
 • Kuruluşun eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırabilir ve kuruluşun çalışmalarını iyileştirebilir,
 • Kuruluşa şikâyetlerin çözülmesi ve personeli müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmede yardım edebilir,
 • Şikayetleri ele alma proseslerini, şikâyetlerin çözümünü sağlar.

 

Faydaları:

 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikâyet Yönetimi ile Müşteri Odaklı Yaklaşım
 • ISO 10002 ile Müşteri Memnuniyetinin Artması
 • ISO 10002 sistemi ile Müşteri Elde Tutma Maaliyetlerinde Azalma
 • ISO 10002 ile Sürekli İyileştirme
 • ISO 10002 Belgesi ile Kuruluş İtibarının Artması

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 standardı, ISO 9001 standardı temel alınarak oluşturulmuş, Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslar arası bir standarttır.Yasal gerekleri yerine getirmenin yanı sıra rekabette avantaj elde etmek isteyen tıbbi cihaz üreticileri kalite yönetim sistemi gereklerine uymakta olduklarını da kanıtlamak durumundadır.

Tıbbi cihaz üreticileri mevcut yasal zorunlulukları karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, iç verimliliği arttırmak ve açılabilecek davalara karşı yasal bir güvence oluşturmak için kalite sistemi kurma ve belgelendirme ihtiyacı hissettirmektedir.

Bu Standard, tıbbi cihazlar sağlama ve tutarlı olarak müşteri ihtiyaçlarını ve tıbbi cihazlar ile ilgili hizmetlere uygulanabilir mevzuat şartlarını karşılama kabiliyetini kanıtlaması gereken bir kuruluş için kalite yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standardın temel amacı, kalite yönetim sistemleri için uyumlaştırılmış tıbbi cihaz mevzuatı şartlarını kolaylaştırmaktır.

Tıbbi cihaz üreticilerinin Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika pazarında faaliyet gösterebilmeleri birçok yasal engeli aşmalarına bağlıdır. Başta Kanada olmak üzere birçok ülkede bazı tip tibbi cihaz üreticilerinin ISO 13485 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi kurmaları yasal zorunluluk haline gelmiştir.

 

ISO 13485 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetimi Sistemi standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır.

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi nin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi nin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi ni belgelendirir. Kuruluşun Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi ni belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar.

Kuruluşun Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi nin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu belgeyi geri alabilir.

 

ISO 13485 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 13485 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. . Bu nedenle kurum standardı uygulamak zorundadır. ISO 13485 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 13485 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 13485 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, iso belgesi için belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 13485 Belgesinin Süresi Var mıdır?

Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 13485 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

 

ISO 13485 Neden alınır?

ISO 13485 sayesinde kuruluş;

 • Mevcut yasal gerekliliklere uyduğunu ortaya koyar.
 • Tıbbi Cihazlarda CE işareti kullanmak için zorunludur.
 • ISO 13485 ile kuruluş uluslararası tanınan bir standarda uygun çalıştığını belgeleyerek müşteri portföyünü genişletir.
 • ISO 13485 Belgesi ile rakiplerine karşı avantaj ve prestij sağlar.
 • ISO 13485 Müşteri şikayetlerinde azalma sağlar.
 • ISO 13485 Ürün hatalarında azalma sağlar.
 • ISO 13485 Sistemi kuruluşun karlılığını artırır.
 • ISO 13485 Yönetim Sistemi ile kuruluş ihracat avantajı elde eder.
 • ISO 13485 İle kuruluş faaliyetleri üst yönetim tarafından sistematik olarak izlenebilir,
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi kuruluşun aksayan yönlerini tespit edip, düzeltme olanağına kavuşur,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre, bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortam olarak tanımlanabilir.

Çevre konusundaki duyarlılık, ABD ve Avrupa’da başlamış ve son yıllarda diğer ülkeleri de sararak yayılmıştır. Proseslerin tasarım ve değerlendirmelerinde çevre faktörünün göz önüne alınması iki ana nedene dayanır :

Firmanın yerleşik olduğu yörenin toplumsal duyarlılığı ile merkezi ve yerel yönetimlerin yaptırımları,

Firma müşterisinin yaşadığı ülkenin ekonomik-politik yaptırımları.

İlk neden, kalıcı gelişmenin, ancak doğal kaynakların akılcı kullanımı ve atıkların çevre kirlenmesini azaltacak şekilde değerlendirilmesi yollarıyla sağlanabileceği görüşüne dayanmaktadır.

İkinci neden ise, ekonomik ve politik boyutları içermesi sebebiyle, farklılık göstermektedir. Yaptırımların kaynağı siyasi ve ekonomik örgütler de olabilmektedir (Avrupa Topluluğu gibi). Merkezi ve yerel yönetimlerin çevreye ilişkin düzenlemeleri Çevre Yönetim Sistemleri üzerinde dolaylı bir etkiye sahipken, Çevre Yönetim Sistemleri üzerinde doğrudan etkilidir. Sonuçta Çevre Yönetim Sistemlerinin sistemlerinin, farklı ülkelerdeki uygulamaları değişiklikler gösterebilmektedir.

Çevreyi korumak için çözüm ne limitler ne de anlık çözümlerle gerçekleştirilebilir. Çevreyi korumak için bir çevre yönetim sistemi kurulmalıdır. Çevre Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi bir yaklaşımı gerektirir. Kuruluşlar, belirlenen çevre yönlerinin kaynak teşkil ettiği hedef ve amaçları başarmak ve iyileştirmelerde bulunabilmek amacıyla çevre risk ve fırsatlarına sistematik yaklaşımlarda bulunurlar.

Tüm dünyada geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi etkin bir çevre yönetim sistemi, kuruluşunuzun çevresel etkilerinin minimize edilebilmesi ve sürekli iyileştirme ile çevreyi koruyarak kalkınmaya katkıda bulunabilmesi için en önemli araçlardan biridir.

Dünyanın her geçen gün artan çevre koruması uygulamaları ve kirlilik kaygıları nedeniyle, kuruluşların  çevreye etkileri konusunda her geçen gün artan bir baskı olmaktadır. Zamanla davranış biçimlerinin değişmesi sonucu gelişen çevre bilinci, işletmeleri çevreye duyarlı olmaya zorlamaktadır. Bu zorlamanın sonucunda, çevre yönetim sistemlerine ilişkin uluslararası standart olan iso 14001 işletmelerin gündemine girmiştir.

ISO 14001 sistemi ile işletmelerin çevreye olan zararlı atıklarının kontrol edilmesi ve yok edilmesi sağlanmaktadır.  ISO 14001’in getirdiği standartlar sayesinde temiz bir çevre teşvik edilirken, aynı zamanda iş dünyasının, iş hacminin ve ticaretin de büyümesi amaçlanmaktadır.

Kurulan işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yöntem sistemine “Çevre Yönetim Sistemi” adı verilir. Ürünün, ham maddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir (ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi Standardı)

ISO 14000 çevre belgesi bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

 

ISO 14001  Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14001  Çevre Yönetim Sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Çevre Yönetim Sistemini sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun iso 14001 Çevre Yönetim Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan iso 14001 Çevre Yönetim Sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun çevre sistemini belgelendirir.

Böylece  kuruluş iso 14001 belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.ISO 14001 Belgesi ile Kuruluşun Çevre Yönetim Sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi ni geri alabilir

 

ISO 14001  Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 14001 standardı , sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre iso 14001 standardını uygulamak zorundadır. ISO 14001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler

 

ISO 14001  Belgesi Nereden Alınır?

ISO 14001 Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 14001  Belgesinin Süresi Var mıdır?

Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 14001  belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

 

ISO 14001  Belgesi  Neden alınır?

ISO 14001  Belgesi’nin kullanımı; ISO 14001  belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

Ayrıca ISO 14001  belgesi kamu ve özel ihale şartnamelerinde de yer alabilmektedir.

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi ile çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim) sağlanır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi acil durumlarda meydana gelebilecek çevresel etkilerini azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemiyle maliyetlerden tasarruf sağlanır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesi almak firma saygınlığının ve pazar payının artması, ve rekabet gücünün artmasını sağlar.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini almış firma yasal kurumlara karsı, mevzuat ve yönetmeliklere uyduğunu dokümante  edilmiş Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 14001 belgesi ile gösterilebilir.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi verimlilik sağlar.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem belgesi ile kredi, vergi, sigorta avantajlarından yararlanılır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol  edilebilir. Bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.
 • ISO 14001 Sistemi belgesinin varlığı gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada kuruluşa tanınmışlık sağlanarak kuruluşa   prestij kazandırır.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kuran şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kaynaklarının kullanılmasını sağlar. (enerji, su vb. tasarrufu sağlanır).
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile çevreye bırakılan atıklar azalır.

ISO 15189:2009 Tıbbi Laboratuar Akretitasyon Sistemi

ISO 17025 ve ISO 9001’i temel alan bu standard, tıbbi laboratuarlara özgü yeterlilik ve kalite ile ilgili şartları belirler.

Bir ülkenin, uzman personelinin bir kısmı veya tamamına, onların etkinliklerine ve bu alandaki sorumluluklarına uygulanabilen kendine özgü mevzuat ve şartları olduğu kabul edilir.

Tıbbi laboratuar hizmetleri hasta bakımı için gerekli olup, bütün hastaların ve bu hastalara bakmakla sorumlu olan bütün klinik personelin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamalıdır.

Bu hizmetler; tıbbi laboratuar çalışmasında güvenlikle ilgili ve etik değerlendirmelere ilave olarak isteklerin düzenlenmesi, hastanın hazırlanması ve tanımlanması, numunelerin alınması, taşınması, depolanması, klinik numunelerin işlenmesi ve analizi yanında geçerli kılınması, yorumlanması, rapor haline getirilmesi ve önerileri içerir.

Ulusal düzenlemelerle izin verilmesi gerekse de, tıbbi laboratuar hizmetlerinin içinde, konsültasyon olgularında hastaların muayenesi ile tanı ve hasta yönetimine ilave olarak hastalığın önlenmesinde etkili katılımın da yer alması istenir. Her bir laboratuar, kendisiyle çalışan uzman ekibe gerekli eğitim ve bilimsel fırsatları da sağlamalıdır.

Bu standardın kapsamında olan tıbbi laboratuar hizmetlerinin güncel olarak bilinen disiplinlerce kullanılması tasarlanırken, bunlar diğer hizmetler ve disiplinlerde çalışanlar için de yararlı ve uygun olabilmektedir.

İlave olarak tıbbi laboratuarların yeterliliğinin tanınması ile ilgili karar veren kuruluşlar, faaliyetlerinde bu standardı temel olarak kullanabileceklerdir. Bir laboratuar akredite olmayı hedefliyorsa, uygun uluslar arası standardlarla çalışan ve tıbbi laboratuarların belirli şartlarını dikkate alan akredite eden bir kuruluşu seçmelidir.

ISO 15189 temel amacı medikal laboratuarların akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli nezdinde güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

Zaman içinde, medikal laborantlar, klinik araştırmacılar test öncesi ve test sonrası uygulamalar için bazı ek gereklere ihtiyaç duyulmuştur.

ISO 15189 Tıbbi Laboratuarların Kalite ve Yeterlilik için Spesifik Gereklilikleri; ISO 15189 standardı ISO 17025 ve ISO 9001 Standartlarının Tıbbi Laboratuarlar için düzenlenmesinden meydana gelmiştir.

ISO 15189’un temel amacı medikal laboratuarların akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli bazında güvence altına alınmasını sağlamaktır.

ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi

ISO  16949  Standardı; QS 9000, VDA 6.3, EAQF 94 ve ANFIA Kalite Sistem Standartlarının tamamını kapsayan entegre bir kalite yönetim sistemi standardı olup, 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu standart; Ford Motor Company, General Motors Corporation, DaimlerChrysler Corporation ile CCFA/Fransa, FIEV/Fransa, VDA/Almanya ve ANFIA/İtalya tarafından oluşturulan International Automotive Task Force’ca hazırlanmıştır ve bu ülkelerdeki otomotiv şirketleri için geçerlidir.

Bu standart; sürekli gelişim, hata önleme, süreçler içersindeki atıkların azaltılması amaçlı kalite yönetim sistemi esaslarını belirler. Bu standart, ayrıca, değişik müşteri taleplerini karşılamaya ve farklı denetim ve belgelendirme ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir.

ISO  16949  ; ISO 9001:2008 üzerine yapılandırılmış olup otomotiv üreticileri ve ilgili yedek parça üretimi yapan kuruluşlar için genişletilmiş şartları içermektedir.

ISO  16949 , Toplam Kalite Yönetimi anlayışında son derece etkin bir sistem olarak değerlendirilmesinin yanı sıra olası hata türü ve etkileri analizi, deneysel tasarım, kalite fonksiyonlarını geliştirme gibi kalite tekniklerini ve iş planlarını, sevk, fiyat ve işletmecilik gibi unsurları içeren sürekli iyileştirme yaklaşımı ile otomotiv endüstrisinde en etkili uygulamadır.

 

ISO 16949 Uygulama Alanları;

 • Üretim,
 • Servis parçası tedarikçileri,
 • Tedarikçiler
 • Parça veya malzeme tedarikçileri
 • Isıl işlem, boyama, kaplama veya diğer yüzey işlemlerini yapanlar
 • Müşteriye özel diğer işlemlerin tedarikçileri.

 

ISO 16949   Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 16949 otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, otomotiv sektörü kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan otomotiv sektörü kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sistemini belgelendirir. Kuruluşun otomotiv sektörü kalite sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun otomotiv sektörü kalite yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun otomotiv sektörü kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu belgeyi geri alabilir

 

ISO 16949 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 16949   Belgesi Nereden Alınır?

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 16949   Belgesinin Süresi Var mıdır?

Belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 16949 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon Yeterlilik Belgesi

ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon laboratuarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı, Mayıs 2000 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır.

Bu standart, yerine geçtiği ISO Kılavuz 25 ve EN 45001’in uygulamalarından elde edilen tecrübeler sonunda hazırlanmıştır.

ISO 17025, kalite sistemi çalıştırdıklarını, teknik olarak yeterli olduklarını ve geçerli teknik sonuçları üretebildiklerini göstermek isteyen deney veya kalibrasyon laboratuarının yerine getirmesi gereken bütün şartları içermektedir.

 

Laboratuarların teknik yeterlilikleri pek çok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerin bazıları:

 • Laboratuar personelinin vasıfları, eğitim durumu ve tecrübesi.
 • Deney/ölçüm donanımının teknolojik durumu ve kalibrasyonu.
 • Numune alma metotlarının uygunluğu.
 • İstenen sonucu veren nitelikte deney metotlarının laboratuarda kullanılabilirliği.
 • Ulusal/uluslararası ölçüm standartlarına olan izlenebilirlik izleme seviyesi.
 • Etkin kayıt ve rapor sunma sistemi.
 • Deney/ölçüm tesislerinin niteliği.

 

Bir laboratuar ISO 17025 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak; bu standartlara ilave olarak laboratuarların çalışma alanıyla ilgili ek kriterleri içeren dokumanlar da vardır.

 

Akreditasyon süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru dosyası hazırlanır, Turkak’ a sunulur.
 • Başvuru dosyasındaki evraklar kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,
 • Denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,
 • Denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimine gidilir,
 • Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,
 • Denetim raporu TÜRKAK Yönetim Kurulu’na sunulur,
 • Akreditasyon kararı alınır.

 

ISO 17025 akreditasyon belgesini kimler alabilir?

ISO 17025 belgesi standardı, deney veya kalibrasyon hizmeti veren bütün kuruluşlara uygulanabilir. Bu kuruluşlar birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf durumundaki laboratuarları, inceleme ve ürün belgelendirme işlemlerinin bir parçası olarak deney veya kalibrasyon hizmeti veren laboratuarları kapsar.

Birinci taraf Laboratuarlar : Üreticinin Laboratuarları

İkinci taraf Laboratuarlar : Müşteri Laboratuarları

Üçüncü taraf Laboratuarlar: Bağımsız Laboratuarlar

Bu standart, personel sayısına ve deney veya kalibrasyon faaliyetlerinin kapsamına bakılmaksızın bütün laboratuarlara uygulanabilir. Laboratuar, bu standart tarafından kapsanan bir veya birden fazla faaliyeti yürütmüyorsa numune alma yeni metotların tasarımı ve geliştirilmesi gibi, bu hususlarla ilgili maddelerdeki şartlar uygulanmaz.

Bu standart laboratuarların faaliyetleri ile ilgili düzenleyici kurallara ve güvenlik şartlarına uygunluğu kapsamaz. Örnek: Çevre güvenliği, iş güvenliği.

 

Etkin bir ISO 17025 Yönetim Sisteminin sağladığı yararlar şunlardır:

 • Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuarların resmen tanınması,
 • Laboratuarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması,
 • Test laboratuar standartlarının ve durumunun güncel kılınması,
 • Akredite laboratuardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi,
 • Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması,
 • Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması,
 • Saygınlık ve ticari üstünlük,
 • Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi,
 • Deneylerin kalite düzeylerinin artması,
 • Kalitenin sürekliliğini ve güvenilirliği disiplin altına alması,
 • Güvenilirliğin artması,
 • Müşteri memnuniyetinin artması,
 • Personelin teknik yeterliliğinin artması,
 • Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü,
 • Kaynakların iyileştirilmesi,
 • Çevre ile dost faaliyetlerin başlaması,
 • Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (Food Safety Management System)

ISO 22000:2005, gıda güvenliği konusunda yasal gerekliliklerin ötesine geçmek isteyen şirketler için gereklilikleri tanımlamak amacındadır. ISO (International Standart Organisation) tarafından hazırlanan ve 2005 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 22000 standardının, çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standartların yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9000 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngürülmektedir. Güvenli gıda için sürekli artan bir müşteri talebi bulunmaktadır.

Standard, gıda zinciri boyunca gıda güvenliğini temin etmek için, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, ön şartlı programlar ve HACCP planları vasıtasıyla gıda güvenliği tehlikelerinin kontrolü ile sürekli iyileştirme ve yönetim sisteminin güncellenmesi dahil kabul görmüş ana unsurları birleştirir.

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. ISO 22000:2005 ayrıca ISO 9001:2008 gibi kalite yönetim sistemleri ile kendi gıda güvenliği yönetim sistemlerini birleştirmek isteyen tüm kuruluşlar içindir.

 

ISO 22000’in farkları

 • ISO 22000, HACCP’ten farklı olarak, tamamen firma dışı uzmanlarca geliştirilmiş gıda güvenliği yönetim sisteminin (HACCP plan ve ön koşul programlarının) uygulanmasına, doğrulanma faaliyetlerinin tümümün veya bir kısmının firma dışı uzmanlarca yapılmasına imkan vermektedir.
 • HACCP standartlarında allergen kontrolü genellikle açık olarak talep edilmezken, ISO 22000’in şartlarından birisidir.
 • ISO 22000 ayrıca Codex Alimentarius tarafından yayınlanan genel gıda hijyen kuralları ile sektöre özgü iyi üretim uygulamalarına atıf yapmaktadır.
 • Tehlikelerin değerlendirilmesinde risk analizi yapılması talep edilmektedir.
 • Tehlikelerin ön koşul programları ve KKN’ler ile kontrolü talep edilmektedir.
 • Ön koşulların yazılı hale getirilmesini talep etmektedir (Temizlik, bakım, kalibrasyon, çalışan hijyeni, depolama, taşıma vb.)
 • KKN’larında düzeltme ve düzeltici faaliyet talep etmektedir. ISO 9001:2008 ‘deki düzeltme ve düzeltici faaliyet kavramları kullanılmaktadır.
 • Girdi ve son ürünlerin ürün özelliklerinin, formulasyon, orijini içerecek şekilde, ayrıntılı tarifini ve düzenli gözden geçirilmesi talep etmektedir.
 • Doğrulama ve geçerli kılma arasındaki fark açıklığı kavuşturulmuştur. Doğrulama planı ve doğrulama sonuçlarının ele alınması talep edilmektedir.
 • Şüpheli ürün kavramını geliştirmiştir.
 • Geri toplama ve geri çağırmayı içeren geri çekme kavramını geliştirmiştir.
 • Gıda güvenliği politikası yanında gıda güvenliği hedefleri talep etmektedir.

 

ISO 22000   Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 22000   Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerininnin bağımsız ve akredite bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır.

Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir Sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirir.

Böylece kuruluş iso 22000 belgesinin kullanım haklarına sahip olur.ISO belgesi ile  Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ni belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerine ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu bu ISO 22000 belgesi ni geri alabilir

 

ISO 22000   Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 22000 Standardı ,Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum , sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 22000 Standardın firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 22000   Belgesi Nereden Alınır?

ISO 22000 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 22000   Belgesinin Süresi Var mıdır?

ISO 22000  Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 22000   belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 22000 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

 

ISO 22000 Belgesi neden alınır?

ISO 22000; parça, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi ve malzeme üreticileri gibi birbirleriyle ilişkili kuruluşlar dahil olmak üzere gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygun ve gerçek anlamda uluslararası bir standarttır.

ISO 22000:2005 aynı zamanda ISO 9001:2008 gibi kalite yönetimi sistemlerini bütünleştirmek isteyen şirketlere ve bu şirketlerin gıda güvenliği yönetimi sistemlerine yöneliktir.

 

Gıda yönetimi sisteminizin ISO 22000:2005’in gerekliliklerini karşıladığını belgelemenin kuruluşunuza şöyle yararları olur:

 • ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemi ile Global gıda tedariki zincirinde tüm kuruluşlar için geçerlilik.
 • ISO 22000 Gerçek anlamda global, uluslararası bir standarttır
 • ISO 22000 Ulusal standartların uyumlaştırılması için potansiyel
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi mevcut perakende gıda güvenliği standartlarının çoğu gereksinimini karşılar
 • ISO 22000 Codex HACCP prensiplerine uygundur
 • ISO 22000 Belgesi uluslar arasında HACCP kavramları iletişimini sağlar
 • ISO 22000 Üçüncü taraf sertifkikasyonu için çerçeve sağlayan net gerekliliklerle denetlenebilir bir standartdır
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Sistemi ile yasal gerekliliklere uyum sağlanır
 • ISO 9001 ve ISO 22000 ’in yönetim sistemi maddelerine uygun bir yapı
 • ISO 22000 sistemi ile tedarik zincirindeki ortaklarla tehlikeler hakkında iletişim kurma olanağı

 

Yetersiz Gıda Güvenliğinin Sebep Olabileceği Zararlar:

 • Gıda Zehirlenmeleri & Bazen Ölüm
 • Müşteri Şikayetleri
 • Zararlı Canlıların Üremesi Çoğalması
 • Ziyan Edilmiş Gıda (Bozulması Sonucu)
 • İş Yerlerinin Kapatılması (İş Kaybı)
 • Cezalar
 • Gıda Zehirlenmesinden Mağdur Kesimlerin Başlattığı Sivil Hareket
 • Kazanç Kaybı

 

Gıda Güvenliği Sistemi Şirkete Kazanımları

 • Tatmin Olmuş bir Müşterinin diğerlerini etkileyerek Müşteri Sayısını arttırması
 • İyi bir ün
 • Yükselmiş Bir İş Kapasitesi
 • Kanunlara Uygunluk
 • Daha Uzun Gıda Raf Ömrü
 • Daha iyi çalışma şartları
 • Yüksek Personel Morali
 • Artan Kazanç

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Information Security Management System)

Bu standard, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni (BGYS) (Information Security Management System -ISMS) kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için bir model sağlamak üzere hazırlanmıştır. Bir kuruluş için BGYS’nin benimsenmesi stratejik bir karar olmalıdır.

Bir kuruluşun BGYS tasarımı ve gerçekleştirmesi, ihtiyaçları ve amaçları, güvenlik gereksinimleri, kullanılan prosesler ve kuruluşun büyüklüğü ve yapısından etkilenir.

Bilgi, organizasyonlara değer katan ve bu nedenle uygun şekilde korunması gereken kaynaklar olarak tanımlanabilir. Günümüzde bilgi başta basılı, sözlü, elektronik ortamlar olmak üzere birçok yerde bulunmakta, saklanmakta, posta ve e-mail gibi birçok yolla transfer edilebilmektedir.

Bilgi güvenliği, iş devamlılığını sağlamak, meydana gelebilecek zararı en aza indirebilmek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefler.

ISO/IEC 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu, bilgi varlıklarınızı korumanıza ve ilgili taraflara, özellikle de müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Bu standart, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sisteminizi oluşturmak, uygulamak, işletmek, izlemek, incelemek, sürdürmek ve geliştirmek için süreç yaklaşımını benimser.

Standarta göre her türlü formda bilginin korunması ve saklanması esastır, özellikle de müşterinize ait bilgileri gizlemekten sorumluysanız. Bunun gerçekleştirilmemesi , ticari kayıp ve itibar kaybı anlamına gelir bu da pahalı bir hukuk davasıyla sonuçlanabilir.

ISO 27001:2005, muhafaza edilen bilginin güvenilirliğini, gizliliğini ve geçerliliğini garantilemede koruma ve kontrol sağlar.

ISO 27001:2005, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) için esas oluşturur ve tüm sektörlerdeki her ölçekte kuruluşa uygulanır. BGYS Sertifikası sizin müşterilerinize, tedarikçilerinize ve devlet kurumlarına karşı sizin Bilgi Güvenliği için sağladığınızı gösterir.

Bu nedenle bilgi güvenliği, kuruluşunuzun faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO/IEC 27001 sertifikasyon (belgelendirme)u, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.

 

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun bilgi güvenliği sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan bilgi güvenliği sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun bilgi güvenliği sistemini belgelendirir.

Böylece kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur .Kuruluşun bilgi güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Bilgi güvenliği yönetim sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun bilgi güvenliği sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu iso 27001 belgesi ni geri alabilir

 

ISO 27001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne ait değildir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. ISO 27001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 27001 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 27001 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

ISO 27001 Belgesinin Süresi Var mıdır?

ISO 27001 Belgesi nin alınacağı kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 27001 belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

 

ISO 27001 Belgesi Neden Alınır?

 • Bilgi varlıklarının farkına varma: Kuruluş ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde hangi bilgi varlıklarının olduğunun ve bunların değerinin farkına varır.
 • Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.
 • İş sürekliliği: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi firmanın uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.
 • İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sayesinde bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz.
 • ISO 27001 belgesi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuran firmaları müşterileri değerlendirirse, rakiplerine göre daha iyi değerlendirilir.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışanların motivasyonunu arttırır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yasal takipleri önler.
 • ISO 27001 belgesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yüksek prestij sağlar.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi (Quality Management System)

 • ISO 9001 Organizasyonların müşteri memnuniyeti nin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan stanadart olup verilen belgenin adıdır.
 • ISO 9000 Standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2008 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

 

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 9001 kalite yönetim sistemleri nin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu Kalite yönetim sistemleri nin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bu devamlılığı sürekli sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, kalite yönetimi sistemini standardın gereksinimlerini yerine getirecek şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon (belgelendirme) denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşu, kurulmuş olan kalite sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun yönetim sistemini belgelendirir.Böylece kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur.

ISO Belgesi ile Kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun Kalite yönetim sistemleri ne verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon (belgelendirme) Kuruluşu, kuruluşun kalite sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu iso 9001 belgesi ni geri alabilir.

 

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 9001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre iso 9001 standardını uygulamak zorundadır. ISO 9001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu yada danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 9001 Sistemi belgelendirmesine karar veren ve hazırlık çalışmalarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir sertifikasyon (belgelendirme) kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, iso belgesi için belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 Kalite belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

 

ISO 9001 Belgesinin Süresi Var mıdır?

ISO 9001:2008 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. ISO 9001 kalite belgesi üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki ISO 9001 belgeleri , sadece belge almak için değil , kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamak ve bu güveni müşteriye vermek için alınmalıdır.

 

ISO 9001 Belgesi Neden alınır?

ISO 9001 Belgesi nin kullanımı; ISO 9001 kalite belgeleri çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.

 • ISO 9001 belgesi, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme ve disiplini anlayışını kazandırır.
 • ISO 9001 Belgesi nin alınması mükemmele ulaştınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür.
 • ISO 9001 kalite yönetim sisteminde problemin çözümünden daha önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

 

ISO nun temel amacı;

 • ISO standarları ile uluslararası mal ve hizmet alışverişini kolaylaştırmaktır.
 • ISO ile Bilimsel, teknik, ekonomik alanlarda karşılıklı anlaşmaları sağlamak için dünyada standardizasyonu geliştirmektir.
 • Ulusal standartları uyumlaştırmak, birleştirmek ve önerilerde bulunmaktır.
 • Bütün üyelerin onayı ile uluslararası standartlar oluşturmaktır.
 • Ulusal ve uluslararası alanda kullanılmaya elverişli koşulları taşıyan yeni standartların gelişimini desteklemektir.
 • Ulusal ve teknik kurulların çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişi sağlamaktır.
 • Standardizasyon ile ilgili diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu kuruluşların işini kolaylaştıracak standardizasyon çalışmalarında bulunmaktır.

 

Aynı Zamanda;

 • ISO 9001 Karlılığı arttırır
 • ISO 9001 Sistemi çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar
 • ISO 9001 Belgesi Yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir
 • ISO 9001 ile Motivasyon ve katılımı arttır
 • ISO 9001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır
 • ISO 9001 Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırır
 • ISO 9001 Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.

Ayrıca iso 9001 belgesi kamu ve özel ihale şartnamelerinde de yer alabilmektedir

ISO 9000 Tarihi

“International Organization for Standardization” İngilizce açılımı kısaltılınca “IOS”, Fransızca da Organisation internationale de normalisation kısaltılırsa “OIN” olmasından dolayı yunanca “eşit” anlamına gelen “isos” tan türetilerek şu an kullanılan “ISO” olarak adlandırılmıştır. [1] Uluslararası alanda uygulanacak kalite sistem standardı çalışmaları ilk kez merkezi Cenevre’de olan Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO (standart) (International Organization For Standardizasion) tarafından başlatılmıştır. ISO (standart), 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuş olup, 135 üye ülkeden oluşmaktadır. Her ülkeden bir üye bulunmaktadır ve her üye eşit oy hakkına sahiptir. Bu amaçla ISO (standart)’nun aktif üyeleri olan ABD, İngiltere, Kanada tarafından bu çalışmaları yürütmek üzere Teknik Komite (TC 176) oluşturulmuştur. Bu komitenin çalışmaları sonucu ISO 9000 Kalite Sistem Standartları Mart 1987’de yayınlanmış ve ülkemiz (TSE 1988) başta olmak üzere birçok ülke tarafından benimsenerek uygulamaya geçilmişti iso 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği (Occupational Health Safety and Assesment Series)

Günümüzde, İş Sağlığı ve İş Güvenliği(İSİG) bir yönetim sistemi olarak ele alınmaktadır.. Bu konuyla ilgili, dünyada uygulanan en yaygın standartlardan biri OHSAS 18001’dir. OHSAS 18001, Occupational Health Safety and Assesment Series-İş Sağlığı ve İş Güvenliği Değerlendirme Serileri anlamına gelmektedir.

Çalışma koşullarından kaynaklanan ölüm, yaralanma ve mesleki hastalıklar yeterince önlenememektedir. Maalesef Türkiye; İş kazalarında Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsüdür. Ülkemizde kaçak işçileri ve SSK ‘lı olmayan çalışanları göz önüne aldığımızda; bilinmeyen, gizlenen veya bildirilmeyen iş kazaları ile bu rakamın SSK istatistiklerinin 4 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bundan dolayı kazaların mutlaka kontrol edilmesi ve en aza indirilmesi için bir yönetim sistemi işletmelerce uygulamaya konulmalıdır.

Diğer taraftan, artan küresel rekabette tüm çalışanların katkısıyla konumlarını güçlendirmek isteyen işletmeler, OHSAS/TS 18001, İSİG yönetim modeli kurmakta ve bunu mevcut kalite sistemleri ile ilişkilendirmektedir. Bu yönetim sistemi, zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir. Ancak bu yöntemle, iş kazası ve meslek hastalıklarının yüksek maliyetleri en aza indirilebilmektedir.

Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Çalışma ortamları, yapılan işlemlerden ve kullanılan, üretilen maddelerden kaynaklanarak, kişisel sağlık ve güvenlik riskleri oluşturan çeşitli ortam faktörleri ile doludur.

Günlük yaşantımızın ortalama üçte birini geçirdiğimiz iş yerlerimizde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır. İnsana yaraşan bu güvenli ortamları sağlayabilmek ancak bu husustaki kuralları yaşam tarzı olarak benimsemekle sağlanabilir.

 

Ohsas 18001 İle İlgili Bazı Tanımlar:

 • Kaza: Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
 • Zarar: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın, çalışılan yerin zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak ve durum.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların refahını etkileyen faktörler ve şartlar.
 • İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi(Ohsas 18001): Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimin kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. Bu kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumlulukları, deneyimleri, prosesleri,prosedürleri ve kuruluşun İSG politikasının geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi için kaynakları kapsar.Bu sistem 9001 14001 ile entegre olarak SEÇ(Sağlık Emniyet İş sağlığı ve iş güvenliği)olarak kurulabilir.
 • Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karak vermek.

 

OHSAS 18001   Belgesi Nasıl Alınır?

OHSAS 18001   İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin belgelendirilmesi, kuruluşun kurmuş olduğu İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerinin bağımsız ve akredite bir sertifikasyon kuruluşunun denetiminden başarıyla geçmesi ve bunun devamlılığını sağlaması ile mümkündür. Kuruluş, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim i sistemini standardın gereksinimlerini karşılayacak şekilde kurduktan sonra, bu sistemin belgelendirilmesi için bir sertifikasyon kuruluşu ile anlaşır. Sertifikasyon kuruluşu, kuruluşun İş Sağlığı Ve İş Güvenliği Sisteminin standardın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tespit etmek üzere bir sertifikasyon denetimi yapar. Bu denetim sonucunda sertifikasyon kuruluşu, kurulmuş olan iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin ilgili standardın gereksinimlerinin yeterince karşılandığına karar verirse, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirir. Böylece  kuruluş iso belgesi nin kullanım haklarına sahip olur. OHSAS Belgesi ile Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sistemini belgelendirilmesinin ardından Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun standardın gereklerini yerine getirmeye devam edip etmediğini tespit etmek üzere belirlenmiş aralıklarla takip denetimleri yapar. Kuruluşun İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim  sistemlerine verilmiş olan bu belge, aslında tamamen sertfikasyon kuruluşunun malı olup belirli bir süre için kuruluşa ödünç verilmiştir. Yapılan bu takip denetimleri sonucunda Sertifikasyon Kuruluşu, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği sisteminin standardın gereklerini yeterince sağlamadığı kararına varırsa, kuruluşa ödünç vermiş olduğu ohsas 18001 belgesi ni geri alabilir

 

OHSAS 18001   Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

OHSAS 18001 Standardı, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle firma veya kurum , kendi sektörüne göre standardı uygulamak zorundadır. OHSAS 18001 Standardının firma veya kuruma adapte edilmesi; yapısına, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa zaman alabilir. Ayrıca sistem kurucunun (firma veya kurum içinden bir personel veya personel grubu ya da danışman kuruluş olabilir) konuya vakıf ve disiplini de süreyi etkiler.

 

OHSAS 18001   Belgesi Nereden Alınır?

OHSAS 18001 Sitemi belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan her firma, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat eder. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir.

 

OHSAS 18001   Belgesinin Süresi Var mıdır?

OHSAS 18001 Belgesi nin alınacağı belgelendirme kuruluşu seçildikten sonra, firma veya kurumun denetimi için bir plan ve program yapılır ve firma veya kurum denetiminden sonra uygun olan sistem belgelendirilir. OHSAS 18001   belgeleri üç yıl için verilir ve her yıl ara denetimlerle takip edilir. Üç yılın sonunda ise yeniden belgelendirme tetkiki yapılır.

 

OHSAS 18001   Belgesi  Neden Alınır?

 • OHSAS 18001   Belgesi’nin kullanımı; OHSAS 18001   belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır.
 • OHSAS 18001 Sistemi ile iş kazaları minimum indirilir ve iş sağlığı önlemleri sağlanmış olur.
 • OHSAS 18001 Karlılığı arttırır.
 • OHSAS 18001 Sistemi İSG çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar.
 • OHSAS 18001 Belgesi yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir.
 • OHSAS ile motivasyon ve katılımı arttırmak.
 • OHSAS 18001 Sistem belgelendirmesi ile ulusal yasa ve dünya standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltır.
 • OHSAS Belgesi ile paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırmak.
 • OHSAS Kuruluşlar tarafından sürdürülmekte olan İSG faaliyetlerinin sistematik olarak yayılımını sağlamak için bu sistem uygulanmalıdır.